Papin voi kohdata Facebookissa, heitä on siellä jo ainakin 547  Cruxin kyselyn mukaan.

Kotimaa24 uutisoi (7.10.2013) Pappisliiton Cruxin lukijoille tehdystä kyselystä koskien pappien Facebookin käyttöä.  Kirsi Hiilamon tekemän kyselyn tulosten mukaan jopa 70 % vastaajista käyttää Facebook-palvelua päivittäin ja heistä 43 % papin roolissa.

Kyselyyn vastanneiden pappien mukaan he käyttivät Facebookia ennen kaikkea ihmisten kohtaamiseen keskustelemalla, pitämällä esillä kirkon näkemyksiä ja sopimalla myös tapaamisia.  Ihmisten kohtaamiseen keskusteluissa Facebookia käytti  53 % vastanneista ja  36 % vastaajista kertoi käyttävänsä Facebookia tapaamisten sopimiseen.

Hiilamon mukaan:

”Tuloksia voi pitää jopa hämmästyttävän myönteisinä. Facebook näyttää tarjoavan uuden, helppokäyttöisen ja halpahintaisen tavan kommunikoida keskeisistä papin työhön liittyvistä kysymyksistä”, Hiilamo raportoi Crux-lehdessä.

Kotimaan uutisoima tutkimus tuo näkyviin sen,  minkä sosiaalinen media on tiennyt aina.  Sosiaalinen media on ennen kaikkea kohtaamisten foorumi. Seurakuntien perustehtävän ja -sanoman kommunikointi tapahtuu alkuperäisen mallin (Jeesus) mukaan nimenomaisesti kahden keskisissä kohtaamisissa.  Tärkeintä ei ole media, jonka kautta sanoma välitetään, vaan itse sanoma, niin kauan kuin sen välittämisessä on henkilökohtaisen kohtaamisen maku.   Sanoma, jota viestitään sosiaalisessa mediassa voi siis vaikuttaa aivan yhtä voimakkaasti kuin se,  joka välitetään kasvotusten kahvikupin yli.

Pappisliiton jäsenten avoimuus näyttää meille kirkon, joka on siellä, missä ihmisetkin ja kohtaamassa heitä välineillä, joita ihmiset käyttävät. Se on elävää sanomaa vuosituhanten takaa nykyihmisille sopivassa muodossa  vaikuttaen parhaimmillaan iankaikkusuuteen asti.

Matti Johannes Lahtinen | Artikkelit: 13

Olen huutavan ääni korvassa, puhuja ja matkasaarnaaja. Olen sosiaalisen median seikkailija ja blogosfäärin supernova. Uskon viestinnän voimaan ja ihmisten kohtaamiseen.