Mikä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ydinviesti? Välittyykö se selkeästi? Kirkossa joudutaan myös miettimään, mikä rooli Jeesukselle annetaan ja miten yhteistyökumppaneita ohjeistetaan viestintää suunniteltaessa.

Markkinointitoimisto Sherpan toimitusjohtaja Pauli Waroma kirjoitti Markkinointi & Mainonta -lehden verkkosivuilla kirkon viestinnästä. Hänen mukaansa kirkon pitäisi viestiä paremmin vahvuuksiaan, koska ”edelleen ajatellaan, että seurakunnan kaikissa tilaisuuksissa tuputetaan jeesusta”.

Waroman kirjoitus on kiinnostava erityisesti siksi, että Sherpa on suunnitellut 2014 seurakuntavaalien markkinointikampanjan ja yhteistyö on jatkunut ainakin edellisistä vaaleista 2010 asti.

Minua mietityttää erityisesti se, kuka Sherpaa on briiffannut, jos kirkon brändäämisessä ja viestinnässä voisi unohtaa Jeesuksen? Jostain toimiston väki on sellaisen käsityksen saanut.

Jos kirkon tehtävä ei enää ole johdattaa ihmisiä Jeesuksen luokse, toisin sanoen jeesustella, se todella pitää viestiä selkeämmin. Jos Jeesus on edelleen kirkon keskushenkilö koko jumaluudessaan, se viesti ei ole välittynyt edes yhteistyökumppaneille.

Löytyisikö missiosta ydinviestiä?

Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.
– Kirkon perustehtävä (Missio). Meidän kirkko – missio ja visio. Strategia 2015.

Myönnän, että hiukan tulkitsen – tulkitsemisen varaa jättävää – kirkon missiota: Jumalan yhteys tarkoittaa kirkon missiossa uskoa Jeesukseen Kristukseen. Jos tulkitani on oikea, olipa kyseessä diakonia, lapsi- ja nuorisotyö tai mikä tahansa muu työmuoto, oleellista on välittää sanomaa Jeesuksesta. Työmuodot ovat siis työkaluja tavoittaa eri kohderyhmiä. Oikeastaan työmuodot ovat markkinointitaktiikoita, joilla ihminen ohjataan myyntisuppilon läpi bisneksen ytimeen, eli uskoon.

Kirkolla on siis viestinnällinen ongelma. Sen ydinviesti – perussanoma – ei välity selkeästi. Saattaa tietysti olla, ettei kirkossa olla yksimielisiä siitä, mikä perusviesti on. Silloin ongelma on suurempi kuin epäonnistunut viestintä.

Viestintää suunniteltaessa – niin kirkossa kuin muissakin organisaatioissa – pitäisi palata sylttytehtaalle, eli missioon. Jos missiossa ei ole fiilattavaa, viestinnän pitäisi tukea missiota. Viestinnän ainoa tehtävä on tukea missiota. Muutoin viestintä ampuu huti.

Janne Ansaharju | Artikkelit: 23

Olen sisältömarkkinoinnin evankelista, kuten isossa maailmassa tavataan sanoa. Missioni on viedä Sanaa kaikelle kansalle julistamalla viestinnän autuudesta. Innostun luonnosta, bloggaamisesta ja lippupallosta.