Seurakunnan viestinnän pitäisi pyöriä sen ydinsanoman ympärillä. Ydinsanoma on kaiken keskus. Siitä juontaa kaikki sisältö, jota julkaistaan. Yritysmaailmassa keskiössä on asiakas, mutta seurakunta ja monet aatteelliset yhdistykset eivät voi lähteä siitä liikkeelle. Niiden on pidettävä kiinni omasta kovasta ytimestään. Vasta sen jälkeen mietitään asiakasta – tai tässä tapauksessa seurakuntalaista.

Seurakunnan Sanoma on saatu Jumalalta. Siksi sitä ei voi muokata ”asiakkaan” maun mukaan. Vaikka maailma muuttuu, perusta ei heilu.

Ydinsanoma voidaan tiivistää yhteen lauseeseen, mutta sitä voidaan käsitellä erilaisissä yhteyksissä eri näkökulmilla.

Ydinsanoma voidaan tiivistää yhteen lauseeseen, mutta sitä voidaan käsitellä erilaisissä yhteyksissä eri näkökulmilla.

Ajattomasta sanomasta voidaan juontaa kaikki sisältö. Ikuisuusteemat sopivat tähän muottiin helposti. Niitähän käsitellään usein raamattuopetuksissa ja saarnoissa. Joskus niitä linkitetään onnistuneesti myös ajankohtaisiin teemoihin. Ajankohtaisina en pitäisi kirkkovuoden teemoja. Ne ovat minusta ikuisuusteemoja. Jos seurakunta ei julkaise mitään ajankohtaisempaa kuin kirkkovuoden teemoja, se irtautuu helposti tavallisen ihmisen arjesta – varsinkin, kun tavallinen suomalainen on jo irtautunut luterilaisuudestaan huolimatta kirkkopyhistä.

Ajankohtaisuutta ei myöskään ole omista tapahtumista tiedottaminen. Joskus tapahtuma saattaa olla ajanhermolla niin hyvin, että sen teemoista kertominen voi toki olla aitoa ajankohtaisuutta. Ajankohtaisuus on ihmisten arjen tuntemista ja sen käsittelemistä peilaten koko ajan ydinsanomaa. Ydinsanoma antaa näkökulman, josta kaikkia asioita katsellaan.

Opettamisesta keskusteluun

Poimin tähän kaksi tapaa lähestyä julkaisemista ja sisältötyyppejä. Ensimmäinen on seurakunnissa tavallisempaa, eli opetustyyppinen sisältö, esim. saarnat, luennot ja raamattutunnit. Toinen ei ole tyyliltään niin kiveen hakattua. Se on enemmän keskustelua herättävää kuin viimeisen naulan iskemistä. Tämän tyyppisessä sisällössä seurakunnissa on varmasti enemmän kehitettävää.

Keskustelunavauksilla voidaan ohjata parhaimmillaan laajaa julkista keskustelua. Se on vastakohta erilaisiin syytöksiin ja epäkohtiin vastaamiselle, mitä seurakuntien viestintä liian paljon on. Tottakai hyvän ja kiinnostavan sisällön tuottaminen ja julkaiseminen käy työstä, mutta se ei ole ollenkaan niin raskasta kuin jatkuva tulipalojen sammuttaminen.

Hyvällä suunnittelulla ja sisältöstrategialla seurakunta pääsee itse vaikuttamaan, mistä julkisuudessa puhutaan. Omalla aktiivisuudella voidaan saada hyvien ja huonojen uutisten suhde vastamaan todellisuutta. Normaali tilannehan on se, että seurakunta tai kirkko on uutisissa esillä vain silloin, kun puhutaan syrjinnästä, pedofiliasta tai muista ikävistä asioita. Tarkoitus ei ole haudata vakavien asioiden keskustelua, vaan tuoda esille koko totuus seurakunnan ydinsanomaan nojaten.

Janne Ansaharju | Artikkelit: 23

Olen sisältömarkkinoinnin evankelista, kuten isossa maailmassa tavataan sanoa. Missioni on viedä Sanaa kaikelle kansalle julistamalla viestinnän autuudesta. Innostun luonnosta, bloggaamisesta ja lippupallosta.